Punjabi Bagh Club
Sh. Sushil Gupta
PRESIDENT
Sh N.K.Goel
SR. VICE PRESIDENT
Sh. Rajesh Gullah
SR. VICE PRESIDENT
Sh. Amarjit Singh Makkar
Vice President
Sh. Rajnikant Sahni
Sh. Gurinder Pal Singh(Raju)
HONY. GENERAL SECRETARY
Sh. Bhupesh Ahuja
HONY. SECRETARY
Sh. J.D Gupta
HONY. SECRETARY
Sh. Arun Nandrajog
HONY. JT. SECRETARY
Sh. Chittranjan Pal Singh
HONY. JT. SECRETARY
Sh. Ishwar Bansal
HONY. TREASURER
Sh. Ashok Kr. Goel
Committee Member
Sh. Deepak Kapoor
Committee Member
Sh. Harsh Soni
Committee Member
Sh. Jagmohan Sehgal
Committee Member
Sh. Manbir Singh Sahni
Committee Member
Sh. Manjit Singh Sachdeva
Committee Member
Sh. Mohinder Singh Aneja
Committee Member
Sh. Pankaj Arora
Committee Member
Sh. Raja Ram Jindal
Committee Member
Sh. Ravi B. Chadha
Committee Member
Sh. Sahib Chand Singhal
Committee Member
Sh. Sanjeev Sehgal
Committee Member
Sh. Sunil Dua
Committee Member
Sh. Sudhir Bambha
Committee Member (SOCIETY NOMINEE)
Sh. Ved Prakash Jain
Committee Member
Sh. Arjinder Singh Vohra
Committee Member
Sh. Kumud Khanna
Special Invitee
Sh. Ramesh Chand Garg
Special InviteeCopyright@2014 PUNJABI BAGH CLUB, All rights reserved.